byty s pečovatelskou službou již od  11.100Kč
17.1. den otevřených dveří
     Dům pro seniory s pečovatelskou službou v Zastávce u Brna bude nově postavené soukromé zařízení, které bude poskytovat kvalitní ubytování a pečovatelské služby pro seniory z Celé ČR. Tento dům je určen lidem, kteří nemohou žít v prostředí svého domova, ale zároveň nechtějí být izolováni od okolního světa. Našim přáním je, aby se zde naši klienti cítili jako doma a zároveň se snažíme, aby se zde zmírnily negativní vlivy stárnutí a zachoval se kvalitní život našich klientů. Snažíme se o zachování lidské důstojnosti a respektování práv uživatelů.

     Tento dům pro seniory s pečovatelskou službou najdete v klidné a krásné lokalitě blízko lesa, v Zastávce u Brna. V blízkosti najdete různé obchody, jako jsou například: potraviny, obuv, textil, drogerie i obchod s květinami. V blízkosti naleznete i soukromou pekárnu s výborným pečivem. Jsou zde i restaurace, které nabízejí příjemné pohoštění.

     V případě potřeby najdete v obci polikliniku, lékárnu, očního optika, poštu, knihovnu a kapli. Do domova bude pravidelně docházet místní obvodní lékař.

     V obci je několik autobusových zastávek i vlakové nádraží, což zajišťuje velmi snadné spojení s Brnem, Rosicemi i dalšími okolními obcemi.

     Klientům bude k dispozici celkem 21 bytů s lodžiemi, z toho 15 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových. Všechna patra jsou propojena jak schodištěm, tak i výtahem. V budově se bude nacházet psychiatrická ambulance MUDr. Ondrouškové, masáže, pedikúra, výdejna stravy a zároveň také jídelna.

     V okolí Domu bude upravená okrasná zahrada s lavičkami k odpočinku, zahradní gril a altánek s možností grilování a posezení.

     Klienti se budou moci nastěhovat od 1.1.2015

Lokalita a doprava

     Dům pro seniory s pečovatelskou službou se nachází v klidné lokalitě Zastávka u Brna, asi kilometr za obcí Rosice, vzdálené asi 20 km od Brna nedaleko dálnice D1. Tato obec má bezmála 2500 obyvatel a je to bývalá středisková obec s veškerým potřebným zázemím.

     Obec je oblíbená pro svojí snadnou dostupnost autem, vlakem i autobusem.

Pro koho je dům určen

     Náš dům pro seniory je určen pro seniory, kteří chtějí svůj život prožít klidně a spokojeně, kteří nechtějí zůstat sami a požadují kvalitní bydlení ve standardně vybavených bytech a standardně vybaveném penzionu s možností vybrat si pečovatelské služby a potřebnou péči. Zároveň pro seniory, kteří si budou přát být ve styku s příjemnými lidmi a prožít tak radostný život v prostředí, kde se budou cítit dobře.

     S ohledem na skutečnost, že je dům soukromé zařízení, není třeba k přijetí potvrzení lékaře či žádné jiné doporučení.

     Do Domu s pečovatelskou službou bohužel není možné přijmout klienty:

-trvale upoutané na lůžko,
-jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
-trpící přenosnými chorobami (infekčními, parazitárními atd.)
-postižené psychózami a jinými psychiatrickými poruchami, které by narušovaly kolektivní soužití
-s asociálním a agresivním chováním - alkoholici, závislé na omamných látkách
-neslyšící a nevidomé

     V dvoulůžkových bytech je pak možné umístit manželské dvojice, sourozence, druha – družku, jestliže alespoň jednoho z nich zdravotní stav nebo sociální poměry odůvodňují využití pečovatelské služby.

Dotované byty pro seniory

     Do pečovatelských bytů budou přijímáni klienti v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

-Věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více
-Zdravotním stavem a sníženou pohyblivostí, kdy klient bude závislý na pomoci jiné fyzické osoby a bude pobírat plný starobní nebo invalidní důchod
-Jejichž zdravotní stav a věk umožňují za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu vést poměrně samostatný život. (tzn. mimo pracovní dobu pečovatelské služby se budou schopni o sebe sami postarat).
-Klient, který nemá ke dni uzavření nájemní smlouvy byt nebo dům
U školy
Zastávka u Brna